Współczesne zoo spełnia funkcję edukacyjną i rekreacyjną, a nawet jak podaje literatura pomaga w zachowaniu gatunków. Wybiegi zwierząt stały się większe a klatki bardziej przyjazne. Żadne z nich nie ginie z powodu złych warunków bytowych. My ludzie rozwijamy cały czas naszą świadomość dotyczącą natury i koegzystowania z nią, staramy się traktować ją z szacunkiem. A zoo nie jest naturalną przestrzenią, tylko spełnia funkcje jakie jej nadaliśmy. Jest w nim wiele sztuczności, groteskowości oraz niestety zabawy na żywych organizmach które niejednokrotnie są przestraszone i wymęczone. Czy można by zerwać z tą sztuczną tradycją? Pewnie znalazły by się inne formy edukacji dla dzieci o zwierzętach żyjących w naturalnych warunkach, to zadanie dla otwartych, świadomych umysłów przyszłych pokoleń.

Still(a)life1
Still(a)life2
Still(a)life3
Still(a)life5
Still(a)life6
Still(a)life7
Still(a)life8
Still(a)life9
Still(a)life10
Still(a)life11
Still(a)life12
Still(a)life13
Still(a)life14